Přejít na obsah

Hodnocení Minimálních standardů vzdělávání dle WFOT

Vážení členové a příznivci ČAE a ergoterapie,

dovolujeme si Vás informovat, že Česká asociace ergoterapeutů podle požadavků Světové federace ergoterapeutů (World Federation of Occupational Therapists, WFOT) vytvořila pracovní skupinu pro hodnocení kvality studijních programů ergoterapie na vysokých školách. Tato skupina si nese různé aktivity a úkoly, o kterých Vás chceme informovat níže.

 

Pokud se chcete přihlásit a spolupracovat s ostatními členy v rámci této skupiny, budeme se na Vás těšit, že nám pomůžete udržet dobrou kvalitu absolventů oboru ergoterapie v ČR.

 

Motto skupiny: Jakou kvalitu vzdělávání v ergoterapii pro budoucí kolegy chceme mít v ČR?

 

Cílem působení skupiny: Naším cílem je připravit takové podmínky pro vysoké školy v oboru ergoterapie v ČR, aby pro ně bylo co nejjednodušší aplikovat Minimální standardy pro vzdělávání ergoterapeutů (dále MSEOT) podle Světové federace ergoterapeutů (dále WFOT) z roku 2016, WFOT a zároveň vytvořit co nejefektivnější proces pro posouzení toho, zda výuka těmto standardům odpovídá.

 

Kontaktní osoba pracovní skupiny: Kateřina Svěcená,

kontakt: viceprezident2@ergoterapie.cz

 

Kompetence a povinnosti skupiny:ČAE je plným členem WFOT od roku 2002, z čehož vyplývají odpovědnost za posuzování studijního programu dle Minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeut podle WFOT. Skupina byla pověřena ČAE, aby

 • rozhodovala o složení pracovní skupiny
 • poskytovala školám informace a podporu v oblasti naplňování MSEOT
 • realizovala na žádost vzdělavatele posouzení studijního programu v oboru ergoterapie a zhodnotila jeho kompatibilitus MSEOT
 • následně postoupila žádost WFOTu k udělení WFOT APPROVAL
 • informovala WFOT a ČAE o činnosti pracovnískupiny

Aktivity pracovní skupiny:

 • vytvořit proces posouzení (dopis, formulář, požadavky k žádosti o provedení hodnocení, časový harmonogram, manuál pro VŠ) studijního programu a manuál pro vysoké školy
 • vytvořit proces znovuposouzení studijního programu
 • stanovit kritéria pro hodnotitele a nominovat členy hodnotícího týmu
 • vytvořit vhodné instrumenty k hodnocení
 • komunikace s VŠ
 • provádět vyhodnocování aktivit skupiny – 1 x ročně do výroční zprávy ČAE
 • implementovat aktuální požadavky oboru do nástrojů na hodnocení a do celého procesu tak, aby vše odpovídalo požadavkům dle WFOT a zároveň neustále odpovídalo nejnovějším požadavkům na kvalitu oboru

 

Kritéria zájemců být ve skupině:

Do skupiny jemožné se zapojit, pokud zájemce splňuje tyto kritéria:

 • kvalifikace ergoterapeuta dle aktuální platné legislativy
 • člen ČAE
 • praxe v odborné praxi (min. 3 roky) + praxe ve vzdělávání a vedení praxí (min. 2 roky)
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni

Za pracovní skupinu se na Vás těší Kateřina Svěcená 🙂

 

Pracovní skupina v květnu 2019 vydala elektronickou publikaci:

Manuál pro žadatele o posouzení studijního oboru Ergoterapie ve vztahu k naplňování Minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů Světové federace ergoterapeutů (dle platné revize z roku 2016)