Přejít na obsah

Organizační pracovní skupina pro legislativu a vzdělávání

Jedná se o skupinu, jejímž hlavním cílem je prosazování profese ergoterapie v oblasti legislativních změn vedoucích ke zvyšování prestiže ergoterapie a dohled na celoživotním vzdělávání ergoterapeutů.

 Členové skupiny

  • Mgr. Kateřina Svěcená, PhD. (prezident@ergoterapie.cz) – organizátor skupiny
  • Mgr. Marcela Kryski (zadosti@ergoterapie.cz) – odpovědná osoba pro kreditní systém
  • Mgr. Bc. Anna Rejtarová (legislativa.rejtarova@ergoterapie.cz)
  • Mgr. Bc. Tereza Kopecká (viceprezident2@ergoterapie.cz)
  • Mgr. Zuzana Jarošová (legislativa.jarosova@ergoterapie.cz)

Organizátor pracovní skupiny:

·        Mgr. Kateřina Svěcená, PhD.

Organizátor sekce odpovědné za kreditní systém:

·        Mgr. Marcela Kryski (zadosti@ergoterapie.cz)

Skupina se schází pravidelně minimálně  1x za měsíc

 Činnosti skupiny jsou pro přehlednost rozděleny do dvou sekcí:

Sekce pro kvalitu celoživotního vzdělávání a ergoterapeutů a spravování  systému celoživotního vzdělávání ergoterapeutů

Cíl:

Cílem této sekce je dohled nad kvalitou vzdělávání, dohled nad možnostmi udržení kvalifikace v profesi ergoterapie a kvality profesního vzdělávání a cílem zvyšování kvality poskytované péče a podpory pacientů zdravotnických služeb a klienti sociálních služeb dle platné legislativy.

Cílem skupiny tak je nastavení systému celoživotního vzdělávání a dohled nad možnostmi profesního rozvoje ergoterapeutů dle platné metodiky.

V rámci skupiny jsou udělována souhlasné stanoviska ČAE ke vzdělávacím aktivitám. ČAE také poskytuje doklad o průběžném vzdělávání ergoterapeutům

Činnosti skupiny:

Tvorba metodických předpisů a strategií vedoucích k udržení kvality a dostupnosti celoživotního vzdělávání

Vydávání souhlasných stanovisek v rámci kreditního systému ZDE – odpovědná osoba:  Mgr. Marcela Kryski ZADOSTI@ERGOTERAPIE.CZ

Sekce pro legislativu

Cíl:

Legislativní sekce organizační pracovní skupiny se zaměřuje na prosazování legislativních změn zvyšujících kredibilitu profese.

Hlavní úkolem této sekce je prosazování legislativních změn vedoucích ke zvýšení prestiže oboru, jednání s příslušnými správními orgány, jednání se zdravotními pojišťovnami a navrhování systémových změn vedoucích k ukotvení profese ergoterapie v zákonech.

Činnost skupiny

·        Návrhy legislativních změn

·        Revize zdravotnických kódů

·        Jednání se zdravotnickými pojišťovnami

·        Komunikace se správními orgány za účelem hájení zájmů profese

Termíny setkání: od 20:00

30.1.2024

27.2.2024

26.3.2024

23.4.2024

28.5.2024

11.6.2024

17.9.2024

22.10.2024

19.11.2024

10.12.2024