Přejít na obsah

Pracovní skupina časopis

Cílem této pracovní organizační skupiny je vytvořit a následně pravidelně vydávat recenzovaný ergoterapeutický open-access časopis, který bude pomáhat rozvoji ergoterapie v ČR. Pracovní skupina ČAE tak zajistí, aby měli ergoterapeuti v ČR prostor ke sdílení kvalitně psaných příspěvků obsahujících soudobé poznatky z klinické praxe a závěrů z výzkumných studií týkajících se rehabilitace i k prohlubování a rozšiřování teoretických základů ergoterapeutů.

Členové pracovní skupiny jsou:

Mgr. Pavlína Gašparová

Mgr. Bc. Tereza Kopecká

Bc. Olga Nováková, M.Sc.

Mgr. Michaela Ondráčková, DiS.

Mgr. Bc. Anna Rejtarová

Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.

Mgr. Eliška Rotbartová

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Mgr. Kateřina Vondrová

Případní aktivní zájemci z řad členů ČAE se do této skupiny mohou kdykoliv přidat – stačí se ozvat na email: casopis@ergoterapie.cz

Název časopisu: Ergoterapie: teorie a praxe

Časopis Ergoterapie: teorie a praxe byl založen 1.12.2022 Českou asociací ergoterapeutů. Jedná se o český recenzovaný open-access časopis, který bude vycházet minimálně dvakrát ročně v elektronické podobě. Navazuje na Informační bulletin ČAE a Občasník ČAE, který byl touto profesní organizací vydáván v předchozích letech.

ISBN 978-80-907920-3-6

ISSN 3029-5025

Cílem tohoto časopisu je sdílet informace týkající se ergoterapie v českém jazyce každému, kdo se o tento obor zajímá. Primární skupinou čtenářů jsou ergoterapeuti. Mezi cílovou čtenářskou skupinu však patří také ostatní odborníci z řad lékařů i nelékařských profesí. Přínosný může být i rodinným příslušníkům osob s disabilitou, pro které však může být obtížnější textu porozumět vzhledem k používané odborné terminologii.

Přispívat do tohoto časopisu mohou nejen ergoterapeuti, ale také studenti ergoterapie či jiní odborníci z řad lékařů či nelékařských profesí. Články však musí být přínosné pro klinickou praxi či výzkum ergoterapeutů působících v České republice. Může je též obohatit v teoretických základech, které při vykonávání této profese mohou potřebovat.

Publikovány v něm mohou být originální články (včetně teoretických prací), kazuistiky, krátká sdělení či rozhovory. Redakční radu tohoto časopisu tvoří pracovní skupina ČAE.

Redakční rada časopisu:

Šéfredaktorka:

Mgr. Eliška Rotbartová

– ergoterapeutka z Centra pro demyelinizační onemocnění VFN, lektorka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

– e-mail: casopis@ergoterapie.cz

Členky redakční rady

Mgr. Pavlína Gašparová

– ergoterapeutka z Psychiatrické nemocnice Bohnice

Mgr. Bc. Tereza Kopecká

– ergoterapeutka a lektorka Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNO, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Univerzita Palackého Olomouc, fakulta tělesné kultury, katedra fyzioterapie

Bc. Olga Nováková, M.Sc.

– ergoterapeutka z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, lektorka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Mgr. Michaela Ondráčková, DiS.

– ergoterapeutka z Psychiatrické nemocnice Bohnice

Mgr. Bc. Anna Rejtarová

– ergoterapeutka z Lůžek včasné rehabilitace iktového centra VFN v Praze, lektorka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Motol

Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.

– ergoterapeutka z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, lektorka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
– Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Mgr. Kateřina Vondrová

– ergoterapeutka z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, lektorka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Motol

– ORCID – 0000-0001-9382-4321

– Web of Science ResearcherID – AAW-2268-2021

Probíhá výzva pro články. Další informace o časopisu najdete na Časopis Ergoterapie: teorie a praxe.