Přejít na obsah

Pracovní skupina pro propagaci a rozšíření členské základny ČAE

 

Jsme dobrovolná skupina ergoterapeutů, která vznikla v červenci 2019 a od té doby se nepravidelně schází. Hlavním cílem je zefektivnění propagace asociace a rozšíření její členské základny.

Složení skupiny:

 • Mgr. Marianna Kačeňáková – tajemník ČAE a delegát WFOT
 • Mgr. Klára Šťastná – členka rozšířeného výboru ČAE, 2. delegát COTEC
 • Mgr. Anna Rejtarová- členka rozšířeného výboru ČAE

Náplň aktivit:

 • nábor nových členů
 • zvýšení atraktivity asociace pro již stávající členy
 • rozšíření členské základny
 • zvyšování informovanosti členů
 • zlepšování dostupnosti informací
 • propagace asociace – web, sociální sítě, mail

 

Jaké byly naše cíle pro rok 2019

 • Zlepšit a zefektivnit fungování sociálních sítí
 • Iniciovat vytváření medailonků členů výboru a rozšířeného výboru
 • Dohodnout spolupráci se studentskými spolky

Co jsme zvládli za rok 2019?

 • vznikl Instagram ČAE: ceska_asociace_ergoterapeutu, ke konci roku 2019 měl 222 sledujících
 • proběhl sběr dat od členů COTEC a WFOT ohledně možností rozšíření členské základny
 • listopad- prosinec 2019 podpořen vznik sítě lokálních zastupitelů, který je nyní v dalším procesu
 • iniciace tvorby medailonků pro seznámení členů s výborem a rozšířeným výborem ČAE
 • díky skupině byl přidán 4. bod na web „proč se stát členem“ – MOŽNOST ZÍSKÁNÍ SLEV A VÝHOD U NAŠICH PARTNERŮ
 • proběhlo navázání spolupráce a byly získány výhody pro členy (Grada, Rehasport, Dermacol)
 • byla nabídnuta schůzka se studenty vysokých škol společně s prezentací magisterského studia

Cíle pro rok 2020

 • Sdílení Medailonků
 • Vznik lokálních zastupitelstev (jaro, léto 2020)
 • Obnova spolupráce se školami (nabídnout opět školám schůzku se zástupci ČAE, celoročně)
 • Navazovat další spolupráce a rozšířit benefity pro členy (celoročně)
 • Zvyšovat informovanost členů o dění v ČAE (formou zápisů na sociální sítě z výborů, informovat například i o proběhlých schůzkách, výběrových řízeních atp.)
 • Získat finance na propagaci ČAE
 • Spojit se s pracovní skupinou ProErgo – zaktualizovat „10 důvodů proč se stát členem ČAE“
 • Zpřehlednit web (2. pol. 2020)