Přejít na obsah

ProErgo – dobrovolná skupina ergoterapeutů

ProErgo – dobrovolná skupina ergoterapeutů vznikla se souhlasem výboru ČAE. Hlavním cílem skupiny je podporovat aktivity ČAE a napomoci rozšíření její členské základny.

Více informací naleznete zde.

Tato skupina pravidelně aktualizuje Seznam ergoterapeutických pracovišť a vytvořila leták 10 důvodů proč se stát členem ČAE.

Cíle skupiny ProErgo na rok 2018

  1. Najít zdroj finančních prostředků či jiných možností na vytvoření nových webových stránek ČAE – spolupráce s výborem ČAE na obsahu
  2. Uspořádat jeden kurz pro ergoterapeuty s českým lektorem
  3. Rozšířit obsah webu ČAE
    • Zveřejnit první verzi seznamu literatury a časopisů pro ergoterapeuty na webu ČAE přístupné členům ČAE
    • Vytvořit informace pro laickou veřejnost o ergoterapii u jednotlivých diagnóz a umístit je na web ČAE
  4. Navýšit členskou základnu ČAE ve spolupráci s výborem ČAE

Zápis ze setkání dne 10.4.2018 zde.