Přejít na obsah

Strategické cíle ČAE 2022-2025

 1. PROPAGACE
  • Zaměřená na členy ČAE – zvýšit informovanost členů o dění v asociaci, poskytovat výhody pro členy a být profesní organizací, o kterou mají ergoterapeuti v ČR zájem
  • Zaměřená na propagaci oboru – zvyšovat povědomí o oboru v rámci celé ČR zejména v souvislosti vytváření a koordinování nových pozic lokálních zastupitelů
  • Lokální zastupitelé – aktivní zástupnost ergoterapeutů v ČAE ze všech regionů v ČR
 2. VZDĚLÁNÍ
  • Spolupráce ČAE a ergoterapeutických škol: WFOT approval – setkávání učitelů v rámci celostátní konference (vyhrazený prostor v programu), facilitace webinářů – setkávání učitelů ze škol, komunikace se školami ohledně výuky o ČAE, spolupráce se studentskými spolky, studentská sekce programu na konferenci
  • Systém vzdělávání v ergoterapii – kvalitní české i mezinárodní kurzy, zpřístupnění kurzů ergoterapeutům (např. kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace)
 1. PRAXE
 • Zvyšování kvality ergoterapeutické praxe – podpora Evidence based practice (praxe založené na důkazech) – webináře, semináře, kurzy, konference, klinické skupiny, výuka na školách, kvalitní ergoterapeutický časopis (vytvoření redakční rady, přejmenování Občasníku, recenzní řízení); Cíl: podpora ergoterapeutického výzkumu a prezentace oboru
 • Podpora klinických / odborných skupin – podpora stávajících či podpora vzniku nových skupin (např. skupina pro ergoterapeuty pracující v sociální sféře)
 • Ergoterapeutické standardy praxe – podpora v tvorbě standardů, souhrnné informace o existujících
 1. LEGISLATIVA
 • Podpora vzniku nových zdravotnických výkonů, vykazování pro pojišťovny – koncepční práce s ostatními členy dalších odborných společností, např. vytvoření kódu pro domácí návštěvu
 • Profesionalizace práce ČAE – zpoplatnění práce ergoterapeutů a všech výkonných složek
 1. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
 • Aktivní spolupráce se zahraničními organizacemi – využít hodnotu členství, být aktivními členy, zpřístupnění (překlad) materiálů pro české ergoterapeuty
 • World Federation of Occupational Therapists (WFOT), Council of Occupational Therapists for European Countries (COTEC), OT Europe – přes delegáty, seznamování členů s důležitostí těchto organizací