Přejít na obsah

Informace k odbornosti S3

Odbornost S3 je vázaná na specializovanou způsobilost, kterou získáte absolvovaním specializačního vzdělávání pro odbornost ergoterapeut (nyní probíhá na NCONZO v Brně), nebo zvláštní odbornou způsibilost, kterou získáte absolvovaním certifikovaného kurzu pro odbornost ergoterapeut. Na základě získání této odbornosti je možné pokusit se s pojišťovnou vyjednat nasmlouvání výkonů vázaných na odbornost S3. Seznam certifikovanych kurzů, kterým byla MZ udělena certifikace v rámci akreditačního řízení je na stránkách http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/certifikovany-kurz_3081_3.html .Pro ergoterapeuta byly zatím certifikovane kurzy: Bobath koncept pro děti, Bobath koncept pro dospělé, Koncept bazální stimulace, Ergoterapie u osob se specifickými potřebami, Hipoterapie u dětí s DMO. Certifikovaný kurz na cílenou ergoterapii HKK zatím nebyl realizován, spolupracujeme s NCONZO v Brně na jeho přípravě k akreditaci. Termín zatím není znám. Obdobně spolupracujeme s NCONZO v Brně na přípravě certifikovaného kurzu PNF pro ergoterapeuty. ČAE připravuje ještě pro zdravotní pojišťovny seznam kurzů, které proběhly v minulosti před platností současné legislativy, a které by případně mohly pojišťovny akceptovat pro nasmlouvání výkonu S3. Zda budou na naše doporučení brát ohled je ale otázkou. Seznam kurzu bude uveřejněn na webu ČAE k připomínkování.