Přejít na obsah

Nový sazebník zdravotních výkonů

Dne 1. 1. 2015 vešla v platnost vyhláška č. 326/2014? Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Plne znění vyhlášky se specifikací jednotlivých novelizovaných ergoterapeutických výkonů je možně dohledat na http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vyhlaska-c326/2014-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-zdravotnictvi-c_9873_11.html