Přejít na obsah

Založení nové pracovní skupiny ČAE zabývající se oblastí péče o duševní zdraví

Milé kolegyně, milí kolegové!

Rozhodli jsme se pro založení nové pracovní skupiny České asociace ergoterapeutů zabývající se oblastí péče o duševní zdraví.

Rádi bychom vás tímto vyzvali k zamyšlení, jak moc je pro vás téma péče o duševní zdraví důležité, blízké či zajímavé.

Velmi nás potěší, pokud byste se k nám chtěli aktivně připojit a společně se zamýšlet nad tím, jakou podobu by ergoterapie u lidí s duševním onemocněním mohla mít a jakými kroky lze tomu jít vstříc.

Prvním krokem může být vyplnění krátkého dotazníku určeného pro ergoterapeuty pracující v oblasti péče o duševní zdraví na tomto odkaze –

https://www.survio.com/survey/d/Z7O2C1C7K6W4P5Y9C

či účast na prvním setkání pracovní skupiny, které se bude konat 6. 12. v Praze.

Více informací o pracovní skupině naleznete v přiloženém souboru zde.