Přejít na obsah

Navazující magisterské studium ergoterapie

Dobrý den,
baví Vás ergoterapie? Chcete se snadněji stát vedoucími pracovníky, umět psát projekty a začít pracovat evidence-based? Chtěli byste se stát vysokoškolskými lektory nebo dělat svůj vlastní výzkum? Chcete se aktivně podílet na rozvoji této profese v České republice?
Chcete pokračovat ve studiu?

Podejte si přihlášku na navazující magisterské studium ergoterapie a nechte vaše sny stát se skutečností!

POZOR – uzávěrka přihlášek je již ve středu 28.2.2018!

Více informací naleznete zde

a na webových stránkách https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-2018

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Kateřina Rybářová
ergoterapeutka (absolventka navazujícího magisterského studia
ergoterapie)
Vedoucí pro výuku bakalářského studia ergoterapie

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
Albertov 2049/7, 128 00 Praha 2
e-mail: katerina.rybarova@lf1.cuni.cz
tel.: 224 96 85 13