Přejít na obsah

Informace k povinnosti provádět test Barthelové

INFORMACE K METODICE UŽITÍ DRG MARKERŮ V SYSTÉMŮ IR-DRG V REHABILITACI

Na základě četných dotazů našich členů k povinnosti provádět od 1. 1. 2018 v lůžkových rehabilitačních zařízeních/ oddělení a na spinálních jednotkách hodnocení DRG markerů na základě používání základního testu (motorického) a rozšířeného testu (kognitivního) dle Barthelové si dovolujeme poskytnout k této problematice doplňující informace.

Více informací naleznete zde