Přejít na obsah

LAUDATIO PROF. MUDr. JAN PFEIFFER, DrSc.

Vážení členové,

dovolujeme si s lítostí oznámit, že dne 4. 8. 2019 zemřel ve věku 91 let prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.

Prof. MUDr. Jan Pfeiffer byl ve svém oboru, rehabilitace, světově uznávaným odborníkem, který prosazoval moderní koncept ucelené rehabilitace. Po celý svůj život usiloval o zlepšení postavení osob se zdravotním postižením, podílel se na překladu Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví do češtiny a zasadil se o zavedení této klasifikace u nás.

Pan profesor se velmi zasloužil o upevnění postavení oboru ergoterapie v systému zdravotních služeb a zásadně přispěl k formování paradigmatu ergoterapie v České republice. Díky jeho neutuchajícímu zájmu o prosazování zásad moderní rehabilitace v systému českého zdravotnictví, jejíž nedílnou součástí dle jeho slov musí být i ergoterapie, mu Česká asociace ergoterapeutů za jeho celoživotní přínos oboru s velkou pokorou k jeho práci a obdivem k jeho úspěchům, lidskosti a inspirujícímu duchu udělila čestné členství.

Čest jeho památce

Výbor České asociace ergoterapeutů

 

Dále Vám posíláme odkaz na Laudatio, jenž bylo uveřejněno v Informačním bulletinu ČAE v roce 2013 k příležitosti 85. narozenin pana profesora, napsané paní prof. Švestkovovou.

http://ergoterapie.cz/wp-content/uploads/2019/08/Laudatio_prof._MUDr._Jan_Pfeiffer.pdf