Přejít na obsah

Zápis ze setkání pracovní skupiny Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví

Pracovní skupina Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví má za sebou další velmi plodné setkání – tentokrát v rekordním počtu 16 ergoterapeutek. Stručný zápis ze setkání je k nahlédnutí zde. Pokud byste měli o činnost skupiny zájem, budeme rádi, když se k nám připojíte (kontakt: Kateřina
Voslářová, k.voslarova@gmail.com)