Přejít na obsah

Navazující magisterské studium Ergoterapie pro dospělé na 1.LF UK

Chcete se dozvědět o svém možném budoucím studiu na naší fakultě co nejvíce informací?

Chcete si ulehčit rozhodování, jestli si podat přihlášku na 1. LF UK?

 

Pokud ano, zveme Vás na Den otevřených dveří 11. ledna 2020 od 10. 00 hod.

Zájemce o studium bakalářského programu v Ergoterapii a navazujícího magisterského programu Ergoterapie pro dospělé, který se nově otevírá v kombinované formě, zveme na prezentace do posluchárny na III. Interní kliniky (U Nemocnice 1, Praha 2) od 10.00 hod. a posluchárny Kliniky rehabilitačního lékařství (Albertov 7, Praha 2).

Během informačních bloků Vás zástupci vedení fakulty a pedagogové seznámí se:

  • základními informacemi o studiu
  • formě a obsahu studia
  • možnostmi zahraničních stáží
  • podmínkami přijímacího řízení na 1. LF UK

 

Další informace najdete na:

https://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-1-lf-uk
https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-20202021

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Leták: Den_otevřených_dveří_1._LF_UK