Přejít na obsah

Lokální zastupitel ČAE- výzva

 

Chtěli byste se aktivně zapojit do dění ČAE, ale nevíte jak? Chtěli byste se účastnit diskuzí a rozhodování na pravidelných setkáních výboru ČAE? Máte to ale daleko do Prahy?

Máme pro Vás možnost řešení. Rády bychom totiž spustili nový projekt a propojili tím ergoterapeuty z celé ČR pomocí jednoduché sítě regionálních zástupců, kteří by svým dílem přispívali chodu asociace. V každém kraji bychom měli jednoho zastupitele, který by nám pomáhal, koordinoval svůj tým a zastupoval nás při některých jednáních.

Jaké v tom pro Vás jsou výhody?

– Stanete se členem rozšířeného výboru

– Možnost účasti na regionálních výběrových řízení

– Vytváření lepší sítě a propojenosti ergoterapeutů

– Možnost zprostředkování žádostí/nápadů/stížností od členů

– Aktivní zapojení do dění ČAE

– Možnost rozhodování o důležitých otázkách řešených na výboru

Co tedy bude lokální zastupitel dělat?

– Propagace oboru a nábor nových členů

– Účast na výběrovém řízení ve Vašem regionu

– Koordinace týmu Vámi zvolených ergoterapeutů

– Komunikace se školami

– Komunikace s pojišťovnami, krajskými zastupiteli a potřebnými organizacemi na základě pověření výboru ČAE

JAK SE STÁT LOKÁLNÍM ZASTUPITELEM?

– stačí zpracovat krátký motivační dopis na téma: představa o mojí spolupráci, o směřování oboru a co bych mohl jako zastupitel přinést (délka max. 1 A4)

– Zaslat spolu se stručným životopisem na email:
delegat.cae2@gmail.com