Přejít na obsah

Jednání ČAE s ministrem zdravotnictví

Dne 5. 3. 2020 se zástupci ČAE, jmenovitě Olga Marková a Jana Jelínková, sešli s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA.

Ačkoli byl termín schůzky sjednán již v únoru, do poslední chvíle, vzhledem k aktuálním situaci související se šířením onemocnění COVID-19 v ČR a hektickému pracovnímu vytížení pana ministra i jeho spolupracovníků, jsme počítali i s možností odvolání setkání.

Schůzka se navzdory všem peripetiím posledních dní uskutečnila a kromě pana mistra jí byli účastni též náměstek pro zdravotní péči, prof. MUDr. Roman Prymula, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ing. Helena Rögnerová, ředitelka odboru regulace cen a úhrad Mgr. Pavlína Žilková, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Mgr. Alice Strnadová, MBA a Mgr. et Mgr. Hana Benešová z odboru zdravotní péče.

Naším záměrem bylo jednat s panem ministrem o podmínkách pro výkon našeho povolání. Kromě diskuse ke mzdovému indexu a možnosti zařazení ergoterapeuta pod kategorii K, v které jsou též zařazeni fyzioterapeuti, jsme otevřeli otázku o narovnání podmínek platového ohodnocení ergoterapeutů. Přednesli jsme oprávněný požadavek naší odbornosti na začlenění změny platových tříd pro odbornost ergoterapeut do novelizace Katalogu prací ze stávající 9, 10 a 11 na 10, 11 a 12 platovou třídu.

Zástupce ministerstva jsme informovali i o neochotě zdravotních pojišťoven k uzavírání smluv s novými provozovateli ambulantních ergoterapeutických pracovišť, kteří úspěšně prošli výběrovými řízeními na krajských úřadech.

Schůzka trvala téměř 60 minut, ministerstvo vyjádřilo našemu oboru podporu a nastíněny byly možnosti jak dále postupovat při prosazení zájmů našeho oboru.

Úkoly pro ČAE z jednání:

  • zaslat požadavek na MZ k novelizaci Katalogu prací na změnu platových tříd pro odbornost ergoterapeut (realizováno)
  • vyvolat jednání v rámci sekce fyzioterapie a ergoterapie k výši úhrady bodu se zdravotními pojišťovnami
  • jednat se zástupci pojišťoven o uzavírání smluv s novými ambulantními ergoterapeutickými pracovišti

Jednání nejsou jednoduchá, změna si vždy vyžádá velké úsilí zástupců profesní organizace, a to jak časové, tak i odborné. Je potřeba si však uvědomit, že nikdo jiný než profesní organizace nebude usilovat o lepší finanční a pracovní podmínky ergoterapeutů u nás.

Děkujeme proto velmi našim členům za jejich podporu, kterou především vyjadřují tím, že jsou členy své profesní organizace. Pokud máte kolem sebe kolegy, kteří našimi členy nejsou, budeme si velmi vážit předání této informace i jim. Jen silná členská základna nám umožní dosáhnout skutečných změn.

Za ČAE Jana Jelínková, Olga Marková