Přejít na obsah

Prosba od COTEC o vyplnění dotazníku ohledně práce s COVID-19 pacienty

Pandemie COVID-19 změnila to, jak ergoterapeuti pracují v nemocnicích. Ve spolupráci se sítí profesionálů a evropskými městy by chtěl COTEC podpořit sdílení tohoto dotazníku, abychom mohli lépe porozumět těmto změnám.
Vedoucím týmem výzkumu je “Centre of Competence on Ageing’ at SUPSI (University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland)

Za celou ČAE, pokud pracujete s hospitalizovanými pacienty s COVID-19, prosíme vyplňte tento dotazník.

Dotazník je k dispozici na tomto odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclxSRReIe1OdFZECwRcQLd5sooMx4N0gaj15S7gcyY34_Uvg/viewform?usp=sf_link