Přejít na obsah

Nový ergonávod- Narušení běžného života

Členky pracovní skupiny pro propagaci a rozšíření členské základny ve spolupráci s výborem České asociace ergoterapeutů, přeložily vytvořený návod Australské asociace ergoterapeutů pro zvládání ne běžného života způsobeném onemocněním COVID-19. Návod je přístupný zdarma a obsahuje mnoho
dobrých (nejen ergoterapeutických) nápadů, jak uspořádat všední denní činnosti, volný i produktivní čas a naše prostředí v dnešní speciální době.
Prosíme, sdílejte mezi své přátele, známé, rodinu a kamarády.

Ergonávod ZDE