Přejít na obsah

ČAE podala žádost o úhradu distanční terapie

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás informovat, že jsme zaslali žádosti na zdravotní pojišťovny 111, 211, 205 a 201 na zavedení kódu distanční terapie pro odbornost 917 v době vyhlášeného nouzového stavu pro situace, kdy návštěvu pacienta na pracovišti není možné nebo vhodné realizovat z důvodu jeho zvýšeného epidemiologického rizika. Úhradu distanční terapie jsme žádali především u pacientů po cévním a jiném onemocnění a poranění mozku, u osob po poranění míchy, dětí s kombinovanými a smyslovými vadami, pro osoby s poruchou autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami a osoby s duševním onemocněním.

Konkrétně jsme požádali o možnost vykazovat terapii u výkonu Individuální ergoterapie základní (21621) pro odbornost 917 u pacientů, které má ergoterapeut již v péči, ve frekvenci 1/1 den/ 1 RČ, distanční formou. S tím, že o provedené distanční terapii bude proveden explicitní záznam do zdravotnické dokumentace pacienta, včetně zaznamenání přesného času spojení s pacientem.

O stanovisku jednotlivých pojišťoven Vás budeme informovat.

 

za výbor ČAE Mgr. Jana Jelínková

prezidentka ČAE