Přejít na obsah

Videomanulály testů Box and Block Testu a Purdue Pegboard Test

Nabídka pouze pro členy ČAE:

Milé ergoterapeutky, milí ergoterapeuté,
máme pro Vás báječnou zprávu. Podařilo se nám vypracovat další online  kurz s videomanuálem pro administraci standardizovaného testu.

Tentokrát je zaměřený na správnou administraci Box and Block Testu (BBT)  podle nové české rozšířené verze jeho manuálu. Byl vypracován v rámci  bakalářské práce Bc. Magdalény Polákové z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Mgr. Kateřinou Rybářovou.

Kurz s videomanuálem je nyní pro všechny členy ČAE přístupný online zcela ZDARMA (stejně jako videomanuál pro Purdue Pegboard Test).

Máte-li zájem o neomezený přístup k videomanuálu pro BBT nebo i PPT, je  nutné provést následující kroky:
1) ZAREGISTRUJTE SE zdarma do portálu https://kurzy.lf1.cuni.cz/> prostřednictvím Vašeho libovolného e-mailu.
2) ZAŽÁDEJTE O ZPŘÍSTUPNĚNÍ KURZU s videomanuálem pro BBT (popř. i PPT) ergoterapeutku Mgr. Kateřinu Rybářovou prostřednictvím e-mailu
katerina.rybarova@lf1.cuni.cz. Do tohoto e-mailu, prosím, uveďte Váš e-mail, přes který jste se registrovali do portálu https://kurzy.lf1.cuni.cz/>, a připište, že čestně prohlašujete, že jste členem ČAE.
3) VYČKEJTE na potvrzení přijetí Vaší žádosti a zpřístupnění kurzu.

Ke kurzům, které obsahuje videomanuály, se následně dostanete buď prostřednictvím přímého odkazu:
https://kurzy.lf1.cuni.cz/course/view.php?id=64> pro Box and Block Test,
https://kurzy.lf1.cuni.cz/course/view.php?id=63> pro Purdue Pegboard Test
nebo díky přihlášení do portálu https://kurzy.lf1.cuni.cz/>, kde ho najdete v sekci Moje kurzy.

Pokud chcete na svou vlastní kůži zažít, jaké to je být testován/a nejen těmito testy na jemnou motoriku, můžete se zapojit jako účastníci VÝZKUMU (v roli „klienta“), který ještě stále probíhá na Klinice
rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze na Albertově. Hledáme ještě stále stovky zdravých osob ve věku od 20 do 64 let (včetně). Zváni jste všichni, včetně Vašich přátel 😊 Podrobnosti k výzkumu najdete zde: https://1url.cz/uK4kM>. Těšíme se na Vás!

S pozdravem a přáním pěkných podzimních dní

Mgr. Kateřina Rybářová, Bc. Alžběta Šáchová a Bc. Magdaléna Poláková
ergoterapeutky

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
Albertov 2049/7, 128 00 Praha 2
e-mail: katerina.rybarova@lf1.cuni.cz