Přejít na obsah

Manuál apraxie- prosba

Vážené terapeutky, vážení terapeuté,

studuji na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor Ergoterapie a téma mé bakalářské práce zní „Možnosti ergoterapeutické intervence u pacientů po získaném poškození mozku s apraxií“.

Po nastudovaní potřebné odborné literatury jsem se rozhodla pro sestavení manuálů ke dvěma nejvíce využívaným a efektivním tréninkům – gesture training neboli trénink gest a strategy training, trénink strategií. Ráda bych zjistila, jak jsou manuály využitelné v praxi a co je popřípadě dobré upravit.

Proto bych Vás chtěla tímto požádat o vyplnění přiloženého dotazníku. Předpokládaná doba pro vyplnění by neměla přesáhnout 20 minut. Dotazníky jsou vyplňovány anonymně a výsledky budou zveřejněny jen jako celek. Dotazník je volně rozdělen do dvou částí. První část je obecná a zaměřená na Vaše povědomí o problematice apraxie a možných intervencí pro tyto pacienty. Budu moc ráda, pokud si najdete čas na vyplnění alespoň první části. Druhá část obsahuje otázky dotazující se konkrétně na vytvořené manuály.

Vzhledem k tomu, že manuály jsou hlavním výstupem mojí bakalářské práce, tak v případě, že máte možnost pracovat s pacienty s apraxií, budu ráda za Vaši zpětnou vazbu na tyto manuály. Chtěla bych, aby byly v praxi co nejlépe využitelné a proto je pro mě zpětná vazba velmi důležitá.

V případě zájmu Vám ráda poskytnu manuály po finálních úpravách.

Moc Vám děkuji za Vaši ochotu a čas.

Lucie Hacklová

*Vyplňte prosím, jen pokud jste již neodpovídali. Děkuji.*

*Odkaz na dotazník:* https://moznosti-intervenci-u-pacien.vyplnto.cz/

Manuál: ZDE