Přejít na obsah

konference Návaznost a spolupráce sociálních a zdravotních služeb v neurorehabilitaci

Kdy

16.1.2024

Kde

Praha

Srdečně Vás zveme na konferenci a inspirativní setkání o potřebách a možnostech spolupráce jednotlivých služeb a zařízení v péči o osoby se získaným poškozením mozku. Můžete se těšit na odborné přednášky MUDr. Jaroslavy Paulasové Swabové, Ph.D., Mgr. Kateřiny Svěcené, Ph.D., MUDr. Bc. Petry Sládkové, Ph.D, PhDr. Petra Vyhnánka, Andrey Šváchové, Bc. Doubravky Koubkové a Vesny Petržilkové, které se budou zabývat možnostmi a limity zdravotních služeb v neurorehabilitaci a potřebou jejich provázanosti se sociálními službami pro plnohodnotný návrat osob po získaném poškození mozku zpátky do práce a každodenního života. Na konci konference nás pak čeká kulatý stůl, kde bude probíhat diskuze o tématech konference.
Přihlášení na konferenci probíhá přes formulář:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd56DHFFT4QI5FF1LXKrke2JUT1OWJ2hSrZz7hsRE5_6DxNkg/viewform?fbclid=IwAR3TR6Bc6YCf3te6ZYmanitH75wXIhnzKPRa3zcBjrEe4H2qR1SA3L_KGH4>
Vzhledem k omezené kapacitě prosíme, aby se konference zúčastnil vždy jeden zástupce za danou organizaci.
Záznam z konference bude poté umístěn na Youtube kanále ERGO Aktivu.