Přejít na obsah

Bonifikace péče o dětské pacienty

Milí členové asociace,

možná jste již zaznamenali informaci o uvolněných dětských multioborových kódech i pro odbornost 917, tedy ergoterapeuty. Níže uvádíme o které kódy se jedná.

Kód 09555 – Ošetření dítěte do 6 let
Kód 09556 – Ošetření dítěte od 6 do 12 let
Kód 09557 – Ošetření dítěte od 12 do 18 let

Tyto kódy lze vykazovat při individuálních terapiích a lze je vykazovat jednou za den. Jsou platné pro všechny pojišťovny a není nutné o ně žádat, jsou nasmlouvány automaticky od 1.1.2024. Kódy se nepočítají do průměrné úhrady v referenčním období (PURO), jsou placeny nad rámec úhrad.

Hezký den,
ČAE