Přejít na obsah

Info. ke specializaci pro NMgr. stará akreditace

Téma: Informace o možnosti, jak získat specializaci pro absolventy nMgr. Ergoterapie s původní akreditací (do roku 2019)

Meeting pomocí Zoom, 26.2.24, 18:00 speaker Mrg. Bc. Kopecká a Mgr. Bc. Rejtarová

Na setkání zástupců ČAE a 1. LF UK se na MZ dohodly možnosti získání specializace pro absolventy NMgr. Studia ergoterapie, kteří ukončili studia podle původní akreditace a nezískali specializaci (do roku 2019). Tyto možnosti odpovídající současné legislativě jsou dvě. Jednou je získání specializace v rámci NCO NZO v Brně, druhou možností je absolvování současného kombinovaného NMgr. Studia ergoterapie na 1. LF UK. Studium na 1.LF pro absolventy starého programu bude zohledňovat již absolvované části na základě individuálního posouzení. Podrobnosti budou sděleny.

Možnost přihlášení je časově omezena na roky 2024 – 2026.

Odevzdání přihlášek ke studiu na LF UK pro příští školní rok je do 29.2.2024.

Zájemci o informace napište na viceprezident2@ergoterapie.cz, bude Vám zaslán odkaz ke schůzce.