Přejít na obsah

Souhrn schůze výboru ČAE únor 2024

– Zástupkyně ČAE se účastnily jednání na Ministerstvu zdravotnictví ohledně návrhu pojišťoven na zrušení kódu 21614, ČAE navrhla kompromisní úpravu znění a ponechání, výsledky budou známy 14. 3. 2024.

– Proběhlo připomínkování vyhlášky 92/2012 sb. O požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

– Aktuálně probíhá předávání funkce sekretariátu/pokladníka Bc. Evě Engeové, Dis.
 
– Za ČR byla zaslána aktuální data do Summary of the Proffesion od COTEC.
 
– Proběhlo navázání spolupráce se studentským spolkem SPOT Prague z. s. Momentálně spolupracujeme na organizaci webináře „Doing – Being – Becoming – Belonging: Estabilishing an Occupational Therapy Service at Ireland’s National Gender Service“, konaného 6. 3. 2024 od 18:00.
 
– Pravidelně probíhají schůzky programového i organizačního výboru 36. celostátní konference České asociace ergoterapeutů, která se uskuteční 17. – 18. května 2024 V Ústí nad Labem. Registrace je možná zde: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScs9…/viewform...
 
– Stále probíhá sběr článků do druhého čísla odborného časopisu Ergoterapie: Teorie a praxe. V případě, že byste rádi v časopise publikovali, více informací se dozvíte na: www.ergoterapie.cz/casopis-ergoterapie-teorie-a-praxe
 
– Aktuálně je sepisována Výroční zpráva ČAE za rok 2023.