Přejít na obsah

Kurz 3D Funkce ruky

Kdy

30.11. - 1.12. 2024

Kde

Brno

Vážení a milí členové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na odborný kurz s názvem 3D Funkce ruky, který se uskuteční 30.11. – 1.12. 2024 v Brně.
Lektorkami kurzu jsou Mgr. Olga Gruberová, Mgr. Zuzana Jiráková, Mgr. Jana Chloupková.

Kurzu bylo uděleno souhlasné stanovisko ČAE.

Níže uvádíme anotaci kurzu:

*Dvoudenní odborný kurz o funkční 3D biomechanice horní končetiny. Cílem kurzu je pochopení zákonitostí funkčního pohybu ramenního pletence, uvědomění si možnosti precizního 3D úchopu a manipulace ruky a prožití plynutí pohybu do dalších segmentů sodpovědí na vzdálenějších úrovních.
Praktické ukázky proběhnou ve formě jak individuální práce ve dvojici, tak v rámci skupinového vedení s aplikovatelností do autoterapie či skupinových lekcí. V závěru kurzu se uskuteční dvouhodinová logopedická přednáška o propojení ruky s orofaciální oblastí a to u dětí i dospělých.*

Podrobnější informace naleznete na našem webu a na stránkách pořadatele:
www.GrooFy.cz>

Informace ZDE

Jste srdečně zváni!
Vaše ČAE