Přejít na obsah

Setkání delegátů WFOT

Právě probíhá čtyřdenní setkání delegátů Světové federace ergoterapeutů WFOT 2024 v Hamiltonu na Bermudách. Zástupcem za Českou republiku je Zuzana Rodová M.Sc., 1.alterante za ČAE.

Během prvních dvou dnů se probírala agenda ohledně dalšího směřování WFOTu, konstituce, vize, mise, cílů, definice. Bodů od členů. Jak implementovat ve své zemi Rehabititation 2030- WHA rezoluce. Risk analýza organizace. Využití AI. Projekty WFOTu.

A diskutovali se témata jako výzkum a odpověď na humanitární a další krize.