Přejít na obsah

Souhrn aktivit z březnového výboru ČAE

Vážení příznivci naší asociace,
přinášíme vám krátký souhrn informací, které zazněly na březnové schůzi výboru ČAE:

– Na web byla přidána Výroční zpráva ČAE za rok 2023. Naleznete ji na tomto odkaze: http://ergoterapie.cz/…/03/Vyrocni_zprava_CAE_2023.pdf>

– Naše 1. viceprezidentka Bc. Zuzana Rodová M.Sc. se jako zástupce ČR zúčastnila ve dnech 29. 2. – 3. 3. 2024 WFOT council meetingu na Bermudách.

– Byl zaplacen členský příspěvek ČAE v COTEC (Rada ergoterapeutů pro evropské země).

– U Rejstříkového soudu byl podán návrh na změnu člena výboru asociace. Konkrétně se jedná o změnu na pozici sekretariát/pokladník, kterou nově přebírá Bc. Eva Engeová, Dis.

– Probíhá jednání ohledně definice oboru v Katalogu prací.

– V pravidelných intervalech dochází ke schůzkám organizačního i programového výboru 36. Celostátní konference České asociace ergoterapeutů. Nově byl zveřejněn program konference, který naleznete zde:
http://ergoterapie.cz/…/03/Program_CAE_konference_2024.pdf>

– Proběhlo pokračování jednání o zachování / úpravě kódu 21614. Nyní čekáme na upřesňující informace ohledně výsledku jednání, abychom vás mohli informovat.

– Řeší se občasné technické problémy s asociačními e-maily. V případě, že na svou zprávu neobdržíte odpověď, prosíme, kontaktujte nás skrze naše sociální sítě.

Vaše ČAE