Přejít na obsah

1/2023

Celé číslo PDF

RECENZOVANÉ ČLÁNKY

Síla zaměstnávání (occupation). Perspektiva vědy o zaměstnávání (Occupational science).

SADLO, Gaynor, Zuzana RODOVÁ a Olga NOVÁKOVÁ. Síla zaměstnávání (occupation). Perspektiva vědy o zaměstnávání (Occupational science). Ergoterapie: Teorie a praxe [online]. 2023, 1(1), 5-12. ISSN 3029-5025. Dostupné z: https://ergoterapie.cz/casopis-ergoterapie-teorie-a-praxe/1-2023/

PDF

Využití Manchesterského dotazníku dýchacích obtíží při aktivitách denního života u pacienta s chronickou plicní obstrukční nemocí po atypické pneumonii – případová studie.

KOPECKÁ, Tereza, Lucie HOŇKOVÁ a Kateřina RAISOVÁ. Využití Manchesterského dotazníku dýchacích obtíží při aktivitách denního života u pacienta s chronickou plicní obstrukční nemocí po atypické pneumonii – případová studie. Ergoterapie: Teorie a praxe [online]. 2023, 1(2), 13-20. ISSN 3029-5025. Dostupné z: https://ergoterapie.cz/casopis-ergoterapie-teorie-a-praxe/1-2023/

PDF

Využití biofeedbacku v ergoterapii u pacientů s roztroušenou sklerózou.

KULÍŠKOVÁ, Kamila, Klára NOVOTNÁ a Jaromíra UHLÍŘOVÁ. Využití biofeedbacku v ergoterapii u pacientů s roztroušenou sklerózou. Ergoterapie: Teorie a praxe [online]. 2023, 1(3), 21-26. ISSN 3029-5025. Dostupné z: https://ergoterapie.cz/casopis-ergoterapie-teorie-a-praxe/1-2023/

PDF

NERECENZOVANÉ ČLÁNKY

Stromy života

DAŇKOVÁ, Hana. Stromy života. Ergoterapie: Teorie a praxe [online]. 2023, 1(4), 27-28. ISSN 3029-5025. Dostupné z: https://ergoterapie.cz/casopis-ergoterapie-teorie-a-praxe/1-2023/

PDF

Videomanuály pro administraci vybraných standardizovaných testů hodnotících jemnou motoriku

VONDROVÁ, Kateřina a Johana HRADILOVÁ. Videomanuály pro administraci vybraných standardizovaných testů hodnotících jemnou motoriku. Ergoterapie: Teorie a praxe [online]. 2023, 1(5), 29-30. ISSN 3029-5025. Dostupné z: https://ergoterapie.cz/casopis-ergoterapie-teorie-a-praxe/1-2023/

PDF

Světový kongres ergoterapeutů v Paříži 2022 a setkání delegátů WFOT

RODOVÁ, Zuzana a Kateřina VONDROVÁ. Světový kongres ergoterapeutů v Paříži 2022 a setkání delegátů WFOT. Ergoterapie: Teorie a praxe [online]. 2023, 1(6), 31-33. ISSN 3029-5025. Dostupné z: https://ergoterapie.cz/casopis-ergoterapie-teorie-a-praxe/1-2023/

PDF

Odvrácená strana aktivit (Dark side occupations)

RODOVÁ, Zuzana, Olga NOVÁKOVÁ a Kateřina VONDROVÁ. Odvrácená strana aktivit (Dark side occupations). Ergoterapie: Teorie a praxe [online]. ISSN 3029-5025.  2023, 1(7), 34-35. Dostupné z: https://ergoterapie.cz/casopis-ergoterapie-teorie-a-praxe/1-2023/

PDF