Přejít na obsah

Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví

Klinická zájmová skupina ČAE Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví vznikla koncem roku 2017. Sdružuje ergoterapeuty v ČR pracující v této oblasti, kteří mají zájem být propojeni s dalšími kolegy z praxe, vzájemně sdílet své zkušenosti a zasazovat se o rozvoj dobré praxe. Nyní máme kolem 30 členů, setkáváme se zhruba 3-4x do roka, obvykle v Praze, případně on-line.

 

Být členem skupiny přináší příležitost sdílet aktuální vývoj a informace z této oblasti, předávat a dozvídat se poznatky z konferencí a dalších odborných akcí. Členové skupiny mají přístup ke sdíleným skupinovým materiálům, také mohou (jako členové ČAE) využít výhody na akcích ČAE. Pro odbornou činnost můžeme jako skupina využít finanční podporu ČAE.

Rámcové cíle pracovní skupiny:

 1. Vytvořit základnu ergoterapeutů v oblasti péče o duševní zdraví
 • Sdílení zkušeností a dobré praxe
 • Vzájemná podpora a možnost diskuze nad rozvojem vlastní praxe (sdílení nástrojů, postupů, metod atd.), zvyšování kvality naší praxe
 • Možnost pravidelné skupinové supervize specificky zaměřené pro potřeby ergoterapeutů
 • Vznik databáze ergoterapeutů působících v oblasti péče o duševní zdraví
 • Rozvoj Recovery modelu v ergoterapeutické praxi
 • Možnost spolupracovat při standardizaci zahraničních EB nástrojů a postupů
 • Práce se specifickými skupinami (forenzní psychiatrie, dětská psychiatrie, gerontopsychiatrie..)
 • Spolupráce s ČAE na vytvoření strategického plánu rozvoje a vytvoření doporučených postupů pro práci ergoterapeutů v oblasti péče o duševní zdraví
 • Možnost vytvoření, zapojení se do výzkumu pro rozvoj EB praxe ergoterapie

 

 1. Posílení role ergoterapeutů v rámci reformy péče o duševní zdraví
 • Zapojení ergoterapeutů do probíhajích jednání o reformě péče o duševní zdraví
 • Stanovení priorit, zájmů, role ergoterapeuta v oblasti péče o duševní zdraví
 • Lobby a prosazování potřebných legislativních úprav pro rozvoj EB praxe ergoterapie
 • Osvěta a šíření informací o ergoterapii jako oboru v oblasti péče o duševní zdraví

 

 1. Zkvalitnění pregraduálního a postgraduálního studia ergoterapie 
 • Boj se stigmatem duševního onemocnění v rámci výuky a v práci se studenty ergoterapie
 • Rozšíření výuky o práci v oblasti péče o duševní zdraví (např. recovery, komunitní péče, psychosociální rehabilitace, ergoterapeutické modely a rámce vztahů aplikované v této oblasti atd.)
 • Spolupráce se studenty při psaní Bc. a Mgr. prací (možnost konzultací, využití skupiny coby expertního panelu ad.)
 • Stanovení doporučených osnov pro pregraduální a postgraduální vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví
 • Příprava a realizace akreditovaného vzdělávání pro ergoterapeuty v této oblasti

 

Pokud Vás zaujala naše skupina, jste vítán/a přijít se podívat na některé setkání. Pokud byste se rozhodl/a být trvalou součástí této skupiny, je potřeba být/stát se členem České asociace ergoterapeutů. V případě zájmu o více informací či připojení se ke skupině nás určitě kontaktujte. Budeme se těšit.

Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová (pomajzlovic@centrum.cz)

Bc. Kateřina Voslářová (k.voslarova@gmail.com)

11.setkání 28.5.2021 online

10.setkání 19.2.2021 online

9.setkání 25.9.2020 online

Zápis ze setkání najdete: zde

8.setkání 22.2.2020

Zápis ze setkání najdete: zde

7.setkání 18.10.2019

Zápis ze setkání najdete: zde

6.setkání 17.5.2019

Zápis ze setkání najdete: zde

5.setkání 28.1.2019

Zápis ze setkání najdete: zde

4. setkání 20.6.2018

Zápis ze setkání najdete: zde

3. setkání 5. 4. 2018

Zápis ze setkání najdete zde.

2. setkání 31. 1. 2018

Zápis ze setkání najdete zde.

1. setkání 6. 12. 2017

První setkání proběhlo 6. 12. v Praze.  Zápis ze setkání najdete zde.